Strona Główna arrow Aktualności

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość” z siedzibą w Krakowie, ul. Łanowa 41 informuje, że na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego prowadzi od 01.04.2018 r. do 30.11.2021 r. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, przy ul. Sołtysowskiej 13d dla 67 osób w podeszłym wieku w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.