Strona Główna arrow Aktualności

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Wspólna Radość” z siedzibą w Krakowie, ul. Łanowa 41 informuje, że na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego prowadzi:

- od 21.08.2014 r. do 31.12.2017 r. w lokalu Gminy Miejskiej Kraków Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą typu specjalistyczno – terapeutycznego dla 7 dzieci w Krakowie, przy ul. Bardosa 9

- od 01.01.2017 r. do 31.10.2019 r. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, przy ul. Sołtysowskiej 13d dla 67 osób w podeszłym wieku w nieruchomości stanowiącej własność GminyMiejskiej Kraków.

Projekty są finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków.